Batthyány-Montenuovo család mauzóleuma – Bóly

Montenuovo Alfréd, Batthyány Júlia és Wilhelm von Montenuovo egyetlen fiú örököse 1879-ben kezdett bele az építkezés megszervezésébe. A vállalkozáshoz megnyerte Carl Gangolf Kayser bécsi építészt. A munkálatok azonban elhúzódtak, a kápolna felszentelésére, valamint Wilhelm és Júlia ünnepélyes temetésére csak 1895-ben került sor. „A mauzóleum felavatása 1895. október 8-án történt az elhunytak ünnepélyes temetésével. Délelőtt tíz órától Wilhelm Albert Montenuovo hercegnek, feleségének, Batthyány Júliának, két leányuknak, akik közül az első, Mária Ludovika eddig a soproni Szentlélek templomban nyugodott, továbbá a másik, aki a szent keresztelésben való részesedés előtt halt meg Trautmansdorfban, és ott temették el, végül Alfréd Montenuovo herceg egyik kislánya, Wilhelmine holttestét helyezték el a mauzóleumban.

Először a fekete drapériával bevont kegyúri templomban gyászmisét mondott Troll Ferenc címzetes püspök Montenuovo  hercegasszonyért és a herceg egyik nővéréért. Utána elindult a menet a temető, illetve a mauzóleum felé. Ami a temetőt illeti, innen átszállították az ott ideiglenesen eltemetett Wilhelm von Montenuovo koporsóját. Így öt díszes fémkoporsó sorakozott az új mauzóleum udvarán: a hercegi család halottai” – emlékezett vissza Németh Béla pár évvel később erre a napra.

Az épületet zárt téglakerítés határolja, az udvarra bejutni csak a kovácsoltvas kerítéskapun át, egy nyolc fokból álló széles lépcsősoron lehet. A bejárati ajtó két oldalán négy-négy oszlop áll mélyvörös, illetve hófehér márványból. Az oszlopok egy-egy reliefcsoportot tartanak.

A körülbelül húsz méter sugarú körben elhelyezkedő nyolcszögű épület huszonöt méter magas. Nyugati homlokzatán található a bélletes bejárat, melynek kváderkövei a jáki temploméhoz  hasonlatosak. A szürke mészkőből emelt falak vastagsága néhol eléri a négy métert, az ablakok és nyílászárók a román stílust idézik.

Az épület belsejében, a bejárattal szemben látható a szentély, közepén a vörös márványból készült oltár. Mögötte az apszis falán hatalmas fakereszt, rajta ember nagyságú faragott Krisztus-test, amely Bach Márton németbólyi fafaragó-művész munkáját dicséri.

A vörös márvány táblával lezárt sírhelyekben a Montenuovo család következő tagjai nyugszanak: bal oldalról Wilhelm Albrecht von Montenuovo, felesége Batthyány Julianna, és három kiskorában meghalt lánygyermek. A jobb oldalon Alfred von Montenuovo, felesége Kinsky Franziska, és Montenuovo Nándor.

Forrás:
Batthyány-Montenuovo mauzóleum, Bóly In: kitervezte.hu URL: http://www.kitervezte.hu/epuletek/vallas/batthyany-montenuovo-mauzoleum-boly

Dr. Varga Szabolcs (2015): Lovagkor Bólyban: a Batthyány-Montenuovo Mauzóleum. Élmény Magazin 2015 Június. 12-14. [2]

 

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1894
  • CÍM: 7754 Bóly, Bólyi temető
  • TERVEZŐ: Carl Gangolf Kayser
  • STÍLUS: neoromán, neogótikus