Cselley-ház – Mosonmagyaróvár

A középkori hangulatot idéznek a kapualj vakolatmaradványai, melyen névaláírások, gyermekrajzok és egy vártorony elmosódott rajza is látható. A kapualjban található Szent Rókus szobor, a mai Deák téren álló szoborcsoport egyik eredeti mellékalakja.

A XIV. században egy négyzetes alaprajzú épület állt e helyen, mely a XV. században udvari szárnnyal bővült. E korból származik a kőtárnak helyet adó dongaboltozatos pince, és a felette lévő emeleti terem, melynek pilléres boltozata a XVII. században készült a régi fafödém helyett. A középkorban alakították ki a gótikus ablakokat, ajtókat, és ekkor épült meg a reneszánsz függőfolyosó is.

A ház ma a Hansági múzeumnak ad otthont. Állandó kiállítás részeként a Gyurkovich-gyűjteményt tekinthetik meg az idelátogatók, mely dr. Gyurkovich Tibor főorvos több évtizedes gyűjtőmunkájának eredményeként az utóbbi két évszázad magyar festészetéből nyújt páratlan válogatást.

Impozáns az alkotók névsora is, amely ugyanúgy magába foglalja a legnagyobb egyéniségeket (Barabás Miklós, Borsos József, Székely Bertalan, Zichy Mihály, Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Szinnyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Mednyánszky László), mint a tisztes kismestereket.

A táblabíróvilág otthonai c. gyűjtemény a barokk és a XIX. század első felének városi otthonait mutatja be bútorok és a kor kedvelt berendezési tárgyai segítségével. A már említett Gyurkovich-hagyaték mellett a műgyűjtő unokaöccse, a Kossuth-díjas Gyurkovics Tibor szellemi hagyatéka is a múzeumban található.

Forrás:

https://www.hansagimuzeum.hu/content/?mid=42

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 18. sz
  • CÍM: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: barokk