Evangélikus Országos Könyvtár

Az Evangélikus Országos Könyvtár gyűjteményének talán legérdekesebb része az a 28.000 kötetből álló állomány, ami a Podmaniczky–Degenfeld házaspár hagyatékaként került az egyházhoz. Ez a gyűjtemény tulajdonképpen Podmaniczky Géza báró és felesége volt kiskartali könyvtára, ami 1929-ben került a felekezethez, így elkerülte a kastélykönyvtárak oly gyakori pusztulását.

Az egyház Üllői úti szárnya az 1870-es években épült, eredeti funkciója szerint bérháznak, eredeti építésze ismeretlen, a Fővárosi Levéltár az Üllői útra néző épület tervrajzai elkallódtak. Az épület egészen 1902-ig dr. Farkas Mihály földbirtokos, majd örökösei tulajdonában volt. Majd a Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyetemes Egyház 380.000 koronáért megvásárolta az épületet az örökösöktől. Ehhez az épülethez csatlakozik a Francsek Imre által tervezett Szentkirályi utca 51. alatti, klinkertéglával díszített homlokzatú eklektikus épület, amelyben az egyház központi irodái, levéltára és könyvtára, valamint lakások és egy templom kapott helyet. A gyűjtemény létrehozója Podmaniczky Géza báró és Degenfeld-Schomberg Berta grófnő voltak, akik értékmentési céllal vásárolták fel 1889-ben Podmaniczky Lajos aszódi, és 1891-ben Prónay Sándor tóalmási családi könyvtárát. A könyvtár legrégebbi, legértékesebb darabjai az a 15 ősnyomtatvány, melyeket egy külön védett helyen tárolnak. De művelődéstörténeti ritkaságokkal is büszkélkedhet gyűjtemény, mint az illemtani, tánctörténeti vagy éppen kerttörténeti könyvek. A könyvtár legérdekesebb köteteit mégis a Podmaniczky–Degenfeld házaspár közös hobbijának, a csillagászatnak közönheti. A könyvtáruk számára felvásárolták az egykori Gellért-hegyi Urania csillagvizsgáló szakkönyveit is, amit 1928-ban az egyetemi csillagvizsgálónak adományoztak. De valódi megfigyeléseket is végeztek, a kiskartali bitrokukon egy obszervatóriumot építettek, ahol különböző bolygó-, üstökös- és változócsillag-vizsgálatokat végeztek. Az obszervatórium hivatásos csillagásza, Kövesligethy Radó 1885-ben az első felfedezői között voltak az Androméda-köd (M31) szupernovájájának, de nem ismerte fel új csillag jellegét.

A házaspár halála után az örökösük, Degenfeld Pál gróf volt az, aki az egyháznak ajándékozta a kiskartali könyvtárat, hogy azt a köz javára bocsássák. A könyvek mellett a berendezés egy része is az Üllői úti központba került. Az eredeti empire bútorok között, a fotelek, a könyvszekrények és egy íróasztal is a kastélyból származik.


 

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1870
  • CÍM: Budapest, Üllői út 24, 1085
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: