Nagyboldogasszony templom – Csorna

XIII. század elején épült csornai prépostsági templom, többször leégett. 1774-1786 között Haubt morva építész tervei szerint megkezdték a templom teljes helyreállítását. 1785-ben készült el a keleti oldalon emelkedő torony, későbarokk stílusban.
A rend 1878-as feloszlatás után 1802-ben állították vissza a premontrei rendet, a rendház és a templom újjáépítése pedig 1802 és 1808 között zajlott.

Az északi falnál található Kegyoltár oltárképe a „Szerecsen Máriá”- nak nevezett Szűz Mária kegykép. 1757-ben hozta magával a hradischi apátságból a csornai préposttá megválasztott Schrábl Tádé. A cseh festőiskolák stílusában készült kép az idők során erősen megbarnult; innen kapta elnevezését is.

A képet először a templom északi oldalán a Szent Kereszt kápolnában helyezték el. 1790-ben egy tűzvész a templomot és a kápolnát is elpusztította, a Szűzanya képe azonban sértetlen maradt. A templom újjáépítése után a kép a díszes oltárra került. A képhez csodás gyógyulások is kapcsolódnak. Közülük kiemelkedik az 1761-ben és 1763-ban bekövetkezett három csodás gyógyulás, melyeket levéltári adatok igazolnak.
A templom egy kőszobrot is rejt, préposti palota alatti bejárati előtér déli falába falazott kődombormű, egy angyalszárnyas férfit ábrázol bokáig érő, bő redőzetű ruhában. A kőlap csonkán maradt hátlapján annyi kivehető, hogy az alak egy román fülkében áll, feltehetően egy töredékes plasztika megmaradt darabja.
A szószéket Krisztus monogramjának fából faragott domborművei díszítik, mely 1790 körül készült. 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendet, amely csak 1989-ben kezdhette meg ismét működését hazánkban.

Forrás:

http://www.opraem.hu/apatsagi-templom-csorna.html

https://www.origo.hu/itthon/20190826-megnyitotta-kapuit-a-megujult-csornaipremontrei-apatsag.html

http://lexikon.katolikus.hu/P/premontreiek.html

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1802-1808
  • CÍM: Csorna, 9300, Soproni út 65, 9300
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: barokk