Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára

A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosító egyházi szakkönyvtár. Elsődleges feladata a piarisztikumok, vagyis a Piarista Rend Magyar Tartománya, intézményei és a rendtagok nyomtatott, elektronikus és audiovizuális kiadványainak, a piarista rend és intézményei történetére és a rendtagokra vonatkozó irodalom teljes körű gyűjtése és szolgáltatása. Ami a könyvtár történét illeti az első piaristák 1717. október 28-án érkeztek Pestre és november 7-én már meg is kezdték a tanítást, nemsokára pedig nekikezdtek könyvtáruk összegyűjtésének is. Első köteteiket – két prédikációgyűjteményt – rögtön a megérkezésük utáni első napokban vásárolták a városi plébánostól, akinek templomi szónokként kisegítői lettek. A könyvtár nagyobb arányú fejlesztése azonban úgy látszik, hogy csak az 1740-es évektől indult meg, miután 1743-ban megnyílt a filozófiai tanfolyam is. A bibliotéka jórészt könyvhagyatékok révén gyarapodott, például Cörver János, Bajtay Antal, Conradi Norbert, Valero Jakab, Pállya István, Horányi Elek, vagy Révai Miklós által. A XIX. század elején a könyvtárat még egy háromablakos teremben őrizték, kölcsönzőkönyve 1781-ből, első katalógusa pedig 1811-ből ismert. Az 1780-as évektől a könyvtárosnak már kisegítője is volt, 1805-től pedig változó beosztásban évente 4-6 piarista tanár is feladatul kapta, hogy iskolai munkája mellett a könyvtár prefektusának is segítségére legyen. A XX. század elején a rendházi könyvtár kettő, a központi könyvtár pedig egy termet foglalt el egymás mellett a rendház földszintjén. 1916-ban, az új budapesti rendház fölépültével a két könyvtárat egyesítették. 1953-ban, amikor a rend Duna-parti épületét államosították – helyükre az ELTE Bölcsészkara költözött – a piaristák a Sacré Coeur nővérek „Sophianum” intézetének épületét kapták meg a Mikszáth téren, ahol a könyvtár rendezését teljesen újra kellett gondolniuk. A rend a könyvtárral együtt csak 2011-ben költözhetett vissza a Duna-parti épületébe.

https://pkk.piarista.hu/oldal/pesti-rendhaz-konyvt%C3%A1ra-1717

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1913–1917
  • CÍM: Budapest, Piarista köz 2, 1052
  • TERVEZŐ: Hültl Dezső
  • STÍLUS: Neobarokk