Premontrei Prépostság – Csorna

Az első premontreiek Hatvanból jöttek Csornára, ez a prépostság az első magyarországi monostornak, az 1130-as években közvetlenül Prémontréből alapított Váradhegyfoknak volt a fíliája.

A 13. században igen népes csornai konvent alapította a türjei prépostságot 1184-ben, és a rajkit 1239-ben. Ám a hanyatlást Csorna sem kerülhette el. 1542-től megszűnt a premontrei élet Csornán is. 1551 után a monostort elhagyták a szerzetesek, az épületek romossá váltak. A török idők elmúltával 1694-ben az elnéptelenedett csornai prépostság a perneggi premontrei apátság, majd 1711-ben a hradischi apátság birtokába került. A szerzetesi élet 1702-től indult újra Csornán előbb osztrák, majd morvaországi premontreiek segítségével, ez azonban 1786-ban II. József rendeletével félbeszakadt.
Mindeközben 1724–27 között renoválták a templomot és a rendházat, majd 1786-ig a templomon is munkálatok folytak.

Az idén 900. évfordulóját ünneplő szerzetesrend turisztikai vonzerőt jelentő műemlékei és színvonalas szakmai munkát végző intézményei is megújultak. Régi fényében állították helyre a díszkaput, a templom előcsarnokát, a díszlépcsőházat, valamint a premontrei könyvtárat és az apáti kápolnát, amelyek ezután megnyílnak a látogatók előtt.
A prépostság épületében működik a Csornai Múzeum is.

Forrás:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/jelentosen-megujul-csornai-premontrei-apatsag
http://www.opraem.hu/tortenelmunk.html

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1802-1808
  • CÍM: Csorna, Soproni út 65.
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: késő barokk