Tolcsvai Református Templom

A falu már 1332-ben templomos hely volt, ma is meglevő római katolikus temploma a XIV. században épült gótikus stílusban, melyet 1530-tól az evangélikusok, majd a reformátusok használtak. Az 1595-ös összeírás már református templomként hivatkozik rá. Az ellenreformáció idején 1671-1705 között, a katolikus hívek használatában volt. 1705-ben a szécsényi országgyűlés határozata szerint a templomot vissza kellett adni a reformátusoknak, akik 1711-ig használták is, mígnem újra visszakerült a katolikusokhoz. A régi szép templomot elveszítették és 1714-től egy présházból átépített oratóriumot használtak.

1864-ben kezdték építeni ma is meglevő templomukat, amely 1869-re lett kész. Az épület nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul. Szecessziós szószéke és fa szószékkoronája szőlőlevél és szőlőfürt díszítéssel készült.

A templom közepén áll az 1866-ban öntött, 800 kg-os (125 cm) repedt harang, melynek felirata szerint: „A tólcsvai helvét hitvallású egyháznak kegyes ajándékul öntette annak buzgó főgondnoka és tolcsvai közbirtokos tekintetes tolcsvai Nagy Ignácz úr az 1866. évben. Öntötte Walser Ferenc Pesten. Súlya 1673 font, értéke 1572 forint.”

Forrás:

http://www.tirek.hu/turisztika/informacio/mutat/290

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1864–1869
  • CÍM: 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos út 39.
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: