Vízügyi Múzeum – Nagyecsed

A múzeum, vagyis a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Technikatörténeti Kiállítóhely, a Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kiállítási helyszíne. Az igazgatóság nagy gondot fordít a vízügyi múlt ápolására, 1962 óta működteti a Vízügyi Történeti Gyűjteményt Nyíregyházán.
Már régen tervezték, hogy az igazgatóság területén elfekvő, ma már muzeális értékű gépeket, eszközöket összegyűjtik és kiállítják. Erre a célra megfelelőnek bizonyult Nagyecseden a Péchy László szivattyútelep (ipartörténeti műemlék) udvarán kihasználatlanul álló széntároló épület. A kőlábazatra épült, deszkaborítású, 1914-ben kivitelezett épület – mely ma is kitűnő állapotban van – ad otthont a kiállításnak.

Az avatásra 1998. szeptember 11-én került sor. A Nagyecsedi Felső-Tiszavidéki Vízügyi Technikatörténeti Kiállítóhely még ez évben működési engedélyt is kapott.

Az állandó kiállítás része 42 db kiállított tárgy, melyek között láthatunk állványos fúró és esztergagépet, mely a Bécsi Schuchardt és Schütte cég gyártmánya s a szivattyútelepek karbantartási feladatait szolgálta. Láthatunk itt szivattyúkat, melyek átemelő szivattyúként funkcionáltak. Az istrángos cölöpverő – mely a töltésszakadások elzárásának legfontosabb munkaeszköze volt – szintén értékes tárgya a kiállításnak. Láthatók továbbá az árvédekezés idején használt bontó és fúrókalapácsok, és egy PZ-típusú szádlemez húzó gép is. De találkozhatunk itt a földmérés eszközeivel is a teodolittal és a mérőléccel.

A gyűjteményt színesíti a jobb sarokban berendezett „gátőri szoba”, ahol a falakon korabeli átnézeti helyszínrajz látható az Ecsedi láp-lecsapoló és Szamos bal parti Ármentesítő és Belvízszabályzó Társulat működési területéről, kimutatás az árvízvédelmi anyagokról és segédeszközökről. Érdekesség a falra szerelt régi, úgynevezett árvizes telefonkészülék.

Forrás:
Vízügyi technika-történeti kiállítás a XIX. század végétol a XX. század végéig In: museum.hu URL: http://www.museum.hu/kiallitas/12513/Vizugyi_technika-torteneti_kiallitas_a_XIX_szazad_vegetol_a_XX_szazad_vegeig

ADATOK

  • ÉPÍTÉS IDEJE: 1914
  • CÍM: 4355 Nagyecsed, Sárvár u.
  • TERVEZŐ:
  • STÍLUS: